Изберете страница

За нас

КаМа IPS е кантора, развиваща дейността си в сферата на индустриалната собственост – патенти, полезни модели, промишлени дизайни, марки и географски означения. Основана през 1998 г.,  кантората е сред първите в България, предлагащи услуги в тази област. Основателите са експерти с дългогодишен опит, включително в структурите на Патентното ведомство на Република България – инж. Т. Лекова, д-р Р. Казанджиева и инж. Т. Македонски.

Наша главна мисия е да предоставяме комплексни услуги за защита на индустриалната собственост.

С цел да отговорим на нуждите на клиента, ние подхождаме към всеки проблем индивидуално, като внимателно преценяваме възможностите за най-подходяща закрила на правата и интересите му.

В екипа ни работят водещи специалисти, с дългогодишен опит в работата с различните обекти на индустриалната собственост, които включват:

  • Изобретения и полезни модели;
  • Търговски марки и географски означения;
  • Промишлени дизайни;
  • Топографията на интегрални схеми;

Предлагаме представителство на български и чуждестранни клиенти пред Патентното ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Европейското патентно ведомство (EPO) и Световната организация за закрила на интелектуалната собственост (WIPO).

При необходимост, имаме изградена мрежа от контакти с колеги от целия свят, с които бихме могли да Ви помогнем при закрила на Вашите интереси в отделни държави, по национален ред.