Изберете страница

 

ПОДГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

 1. национални заявки за:
  • марки
  • промишлени дизайни
  • патенти
  • полезни модели
  • географски означения
  • топология на интегрални схеми
 2. регионални и международни заявки за:
  • марки на Европейския съюз
  • дизайни на Европейския съюз
  • патент в Европейското патентно ведомство
  • единен Европейски патент
  • международни заявки за търговски марки
  • международни заявки за промишлени дизайни
  • международни заявки за наименования за произход
  • PCT заявки
  • патентни заявки в трети страни и региони

 

ПРОУЧВАНИЯ

 • становища относно нарушаване на права на индустриална собственост
 • Проучвания за наличие на предходни права и потенциален конфликт на интереси
 • Анализ и преценка на вероятността за регистрация

 

ЗАЩИТА СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ

 • наблюдение (мониторинг) на марки
 • производства по възражения и опозиции на марки
 • процедури по заличаване на марки, промишлен дизайн, патенти, географски означения
 • производства пред отдел спорове
 • съдействие при съдебни производства

 

ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ

 • Подготвяне на лицензионни договори
 • Вписване на лицензионни договори

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

 • изготвяне на договори за прехвърляне на права

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

В случаите когато споровете се отнесат към съдебна инстанция, можем да Ви помогнем в избора на подходящ адвокат, специализиращ в областта на интелектуалната собственост или да сътрудничим с избран от Вас процесуален представител.