Изберете страница

За нас

КаМа IPS е кантора, развиваща дейността си в сферата на индустриалната собственост – патенти, полезни модели, промишлени дизайни, марки и географски означения.

Услуги

Подготвяне и подаване на заявки

Проучвания

Защита срещу нарушения

Лицензионни договори

Прехвърляне на права

Сътрудничество при съдебни спорове

Контакти

+359 888 538 791

+359 888 555 109

kama_patent@abv.bg

R

Патенти и Полезни модели

R

Марки и географски означения

R

Промишлен дизайн

R

Топология на интегрални схеми